Přihláška

Přihláška do I. turnusu letního stanového tábora 2024

Vyplněnou a podepsanou přihlášku prosím pošlete na adresu Sokola Lomnice n. P., či na adresu zdravotnice tábora MUDr. Jany Matějkové.

Doporučujeme s podáním přihlášky neotálet, kapacita tábora je omezena.

T.J. Sokol Lomnice
Plukovníka Truhláře 352
Lomnice nad Popelkou
512 51

Jana Matějková
Fugnerova 380
Lomnice nad Popelkou
512 51